Oyunlar

Sizin için özel seçtiğimiz birbirinden eğlenceli oyunlar için tıklayın.

Fıkralar

Çok güleceğiniz komik fıkralar. Görüntülemek için tıklayın.

Kim Kimdir?

Kim Kimdir?

 • ŞEYH EDEBALİ

  Şeyh Edebali 1206 ile 1208 yılları arasında doğduğu rivayet edilir. Kırşehir İli Mucur İlçesi İnaç köyünde doğmuştur. Aslen Karamanlı'dır.

  Devamı için tıklayın
 • Sultan II. Abdülhamid Han

  34 yılda 1552 eseri olan sultan: Abdülhamid Hân

  Devamı için tıklayın
 • Yusuf Has Hacib

  1016 yılında Karahanlı Devleti’nin Balasagun (Günümüz Kırgızistan sınırları içinde) şehrinde doğan, 1069-1070 yılları arasında Türk-İslam tarihi ve kültürü açısından son derece önemli olan, ‘’mutluluk veren bilgi’’ anlamına gelen Kutadgu Bilig’i yazan ünlü düşünür 11. yüzyılda Türkçe’yi bilim dili olarak etkili bir biçimde kullanmıştır.

  Devamı için tıklayın
 • EMİR SULTAN HAZRETLERİ

  Osmanlıların kuruluş devrinde yaşıyan, tefsîr, hadîs, kelâm âlimi ve mutasavvıf. İsmi, Muhammed bin Ali el-Hüseyni el-Buhârî olup, lakabı Şemsüddîn’dir. 770 (m. 1368) senesinde Buhârâ’da doğdu. 833 (m. 1430) senesinde Bursa’da veba hastalığından vefât etmiştir. Türbesi, Bursa’da kendi ismiyle anılan câminin yanındadır. Türbesini ziyâret edenler, mübârek rûhundan feyz almaktadırlar. Seyyid olup, soyu Hazreti Hüseyn’e dayanır.

  Devamı için tıklayın
 • MOLLA HÜSREV

  Molla Hüsrev d. Kargin- ö. 1480, İstanbul Fıkıh alimi ve devlet adamı. Osmanlı hukuk tarihinin en önemli simalarından olan Molla Hüsrev, Arap dili ve edebiyatı, şiir ve hat sanatı gibi alanlarda eser vermiştir.

  Devamı için tıklayın
 • Sultan I. Bayezit (Yıldırım Bayezit)

  ı. Bayezid veya Yıldırım Bayezid dördüncü Osmanlı padişahı. 1389'dan 1403 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır. Babası Sultan I. Murad, annesi ise Gülçiçek Hatun'dur.

  Devamı için tıklayın
 • ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR

  Osmanlı Devleti’nin son devrinde yetişip Cumhuriyet’in ilk yıllarını idrak eden felsefî, itikadı, fıkhı, tasavvufî ve içtimaî meseleler üzerinde derinliğine düşünen büyük din âlimi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır 27 Mayıs 1942’de vefât etti.

  Devamı için tıklayın
 • Taşlıcalı Yahya

  16. Asır Osmanlı şiirinin önde gelen temsilcilerinden olup divan ve hamse sahibi, mesnevi sanatkarı birinci sınıf bir şairdir.

  Devamı için tıklayın
 • Ali Kuşçu

  Ali Kuşçu asıl adı Ali Bin Muhammed (d. 1403, Semerkant - ö. 16 Aralık 1474, İstanbul), Türk gökbilimci, matematikçi ve dilbilimcidir.

  Devamı için tıklayın
 • El-Birûni

  Bîrûnî (4 Eylül 973 - 13 Aralık 1048 Fars kökenli İslam bilgini. Türk kökenli olduğunu iddia edenler de olmuştur. Tam adı Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Birûnîdir. Batı dillerinde adı Alberuni veya Aliboron olarak geçer. Gökbilim, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınır.

  Devamı için tıklayın
 • El-Harezmi

  Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el-Harezmi matematik, gökbilim ve coğrafya alanlarında çalışmış bir bilimadamıdır. Fars veya Türk olduğu düşünülmektedir. 780 yılında Harzem bölgesinin Hive şehrinde dünyaya gelmiştir. 850 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir.

  Devamı için tıklayın
 • Sabuncuoğlu Şerefeddin

  Sabuncuoğlu Şerefeddin, (d. 1385 - ö. 1468) Osmanlı döneminde tıp alanında önemli eserler vermiş Türk hekim ve cerrah. İlk Türkçe cerrahi eserin sahibidir.

  Devamı için tıklayın
 • Uluğ Bey

  Asıl adı: Mīrzā Mohammad Tāregh bin Shāhrokh; d. 1393 - ö. 1449), Timur İmparatorluğu'nun 4. sultanı.

  Devamı için tıklayın
 • Amine Begüm

  Ahunt Molla Muhammed Salih Mazenderanî, ünlü bir âlimdir. Talebeliğinin ilk yıllarında derslerini mütalâa etmek için bir lâmba alamayacak kadar fakirdi.

  Devamı için tıklayın
 • Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri (KS)

  Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri (KS), 1600′lü yıllarda yaşamış ve devrinin ilimlerini üstün zeka ve yeteneği ile kısa zamanda öğrenmişti.

  Devamı için tıklayın
 • Değerli Mürşid-i Kamil Mahmud Sami Ramazanoğlu (Sami Efendi) (1892-1984)

  Hoca Sami Efendi, kendini Yüce Allah’a ve Allah’ın kullarına hizmete adamış bir hak dostudur. Hayatının her anında İslam ahlakına bağlı kalarak hizmet etmiş ve büyük bir şevkle çalışmıştır.

  Devamı için tıklayın
 • Ebu Bekr i Sıddık

  Ebu Bekr-i Sıddık hazretleri Peygamberlerden sonra, insanların en üstünüdür.

  Devamı için tıklayın
 • Fazilet Örneği Asiye

  Hazreti Âsiye, Musa Aleyhisselâm'ın hayatının sebebidir. Hazreti Musa'ya en büyük hizmetlerde bulunan ve nihayet imân eden yüksek iradeli bir kadındır.

  Devamı için tıklayın
 • Hz. Adem İle Havva

  Allahü Teâlâ, kendi varlığını bilsin, ibâdette bulunsun ve yer yüzünü de imâr etsin diye insan varlığını yaratmayı mürad ettiği zaman, Meleklerine:

  Devamı için tıklayın
 • İbn-i Sina

  İslam medeniyetinin yetiştirmiş olduğu büyük şahsiyetlerden biri de; bizde ibn-i Sina ve batıda Avicenna olarak tanınan Hüseyin b. Abdullah’tır.

  Devamı için tıklayın
 • İmam Gazali (1058 – 1111)

  İmam Gazali, 11. yüzyılın son yarısı ile 12. yüzyılın başlarında yaşamış, devrinin müceddidi kabul edilen, en önemli İslam alimlerinden biridir.

  Devamı için tıklayın
 • İmam-ı Azam Ebu Hanife (699 – 767)

  Ehli sünnetin dört büyük imamının birincisi olan İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hicri 80 (Miladi 699) yılında Kufe’de doğdu.

  Devamı için tıklayın
 • Mazlum Fakih Şehid-i Sani

  Tarih boyunca Lübnan, çok büyük âlimler, müçtehitler ve mücahitler yetiştiren bir memleket olmuştur.

  Devamı için tıklayın
 • Ömer Nasuhi Bilmen

  Ünlü tefsir ve fıkıh alimi Ömer Nasuhi Bilmen, gerek ilmi ve ahlaki otoritesi, gerekse samimi dindarlığı ve tevazusu ile dinî konularda Türkiye’de Müslüman halkın başlıca güven kaynağı olmuştur.

  Devamı için tıklayın
 • Şehide Bintülhüda Sadr

  Allâme Seyyid Haydar Sadr'ın kızı ve Şehit Ayetullah Seyyid Muhammed Bâkır Sadr'ın kız kardeşidir.

  Devamı için tıklayın
 • Şeyhe Mufid - Bağdat Ufkunda Bir Yıldız

  İmamet ve velâyet semasının nurlu güneşi Hz. Mehdi'nin (a.s.) gaybetinden daha bir asır geçmemişti ki Bağdat ufkunda bir yıldız parladı, âşıklar ve bekleyenlerin yüreğinde bir ümit ışığı yaktı.

  Devamı için tıklayın
 • Ahmet Yesevi

  Tam adı Ahmet bin İbrahim bin İlyas Yesevi'dir. Karahanlıların hüküm sürdüğü çağlarda Orta Asya'nın iktisadi, sosyal, siyasi ve medeni hayatında önemli bir yer tutan, Yesi şehri yakınlarında Sayram kentinde doğmuştur.

  Devamı için tıklayın
 • Akşemseddin

  Akşemseddin, veli şeyh Şehabeddin Sühreverdî'nin torunlarından olan şeyh Hamza'nın[1][2] oğlu olarak, 1389 yılında Şam 'da doğmuştur. Akşemseddin'in soyu, baba tarafından 15. batında Ebu Bekir'e dayanmaktadır.

  Devamı için tıklayın
 • Ali Şir Nevai

  Ali Şir Nevai'nin Çağatayca edebiyatının oluşmasında büyük bir rolü vardır. Çeşitli konularda yazılmış 30'a yakın eseri bulunmaktadır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Çağatayca Divan (5 tane), Farsça Divan (5 tane), Çihil Hadis (Kırk Hadis) ve Muhakemet'ül Lugateyn (İki sözlüğün karşılaştırılması)'dır.

  Devamı için tıklayın
 • Atilla İlhan

  15 Haziran 1925'te Menemen'de doğdu. Tam ismi, Attilâ Hamdi İlhan'dır. İlk ve orta eğitiminin büyük bir bölümünü İzmir ve babasının işi dolayısıyla gittikleri farklı bölgelerde tamamladı.

  Devamı için tıklayın
 • Baki

  1526 yılında İstanbul'da doğan Bâki'nin asıl ismi Mahmud Abdülbâki'dir. Aslında fakir bir ailenin çocuğu idi, babası müezzinlik yapıyordu. Çocukluğunda saraç çıraklığı yapmıştır.

  Devamı için tıklayın
 • Cahit Sıtkı Tarancı

  Cahit Sıtkı Tarancı (2 Ekim 1910, Diyarbakır - 13 Ekim 1956, Viyana), Türk şair, yazar. Cumhuriyet dönemi Türk şirinin en önemli şairlerinden birisidir. En ünlü şiirleri "Otuz Beş Yaş" ve "Memleket İsterim" dir.

  Devamı için tıklayın
 • Cenab Şebattin

  1870'te Manastır’da doğdu. Babasının Plevne'de şehit düşmesinden sonra ailesiyle İstanbul'a geldi. İlköğrenimini Tophane'deki Fevziye Mektebinde yaptı. Gülhane Askeri Rüşdiyesini bitirdi.

  Devamı için tıklayın
 • Evliya Çelebi

  25 Mart 1611'de İstanbul'un Unkapanı semtinde doğdu. Babası Derviş Mehmed Zilli, I. Süleyman’dan I. Ahmed’e kadarki padişahların kuyumcu başılığında bulunmuş ve seferlere katılmıştır.

  Devamı için tıklayın
 • Farabi

  Farabi Abū Nasr Muhammad al-Fārāb), (d. 870 Farab - ö. 950 Şam), İslam filozofu. İbni Ebi Üseybia, Şemseddin eş-Şehrezûrî'ye dayananlara göre Fars kimilerince de Farabi'nin El-Türkî nisbesini ilave ederek hareketle Türkî ailenin çocuğu olduğunu iddia eden İbni Halikan'a dayanarak Türk[4] olduğunu söyleyenler de vardır.[3][5] 14. yüzyıl tarihçilerinden İbn Kesir, Farabi'nin Türk filozof olduğunu belirtmektedir.

  Devamı için tıklayın
 • Faruk Nafiz Çamlıbel

  1898 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası, Orman ve Maadin Nezareti memurlarından Süleyman Nazif Bey, annesi Fatma Ruhiye Hanım’dır[1].

  Devamı için tıklayın
 • Fuzuli

  Ailesi göçebe hayatı bırakıp günümüzdeki Irak bölgesine yerleşmiş olan Oğuzların Bayat boylarındandır.

  Devamı için tıklayın
 • Hacı Bayram-ı Veli

  Hacı Bayram-ı Veli, (Ankara, 1352 - Ankara, 1429), Türk mutasavvıf ve şair. Safevî Tarikâtı büyüklerinden Hoca Alâ ad-Dîn AliErdebilî’nin talebelerinden olan Şeyh Hâmid Hâmid’ûd-Dîn-i Veli'nin müridi ve Bayramîyye Tarikâtı'nın kurucusudur. Türbesi, Ankara'da Hacı Bayram Câmii'nin bitişiğinde bulunmaktadır.

  Devamı için tıklayın
 • Halide Edip Adıvar

  Halide Edip Adıvar d. 1884 - ö. 9 Ocak 1964) Türk yazar, siyasetçi, akademisyen, öğretmen. Halide Onbaşı olarak da bilinir. Halide Edip, 1919 yılında İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için yaptığı konuşmaları ile zihinlerde yer etmiş usta bir hatiptir.

  Devamı için tıklayın
 • Hezârfen Ahmet Çelebi

  Hezârfen Ahmet Çelebi (d. 1609 - ö. 1640), 17. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış Müslüman Türk bilgini. Kendi geliştirdiği takma kanatlarla uçmayı başaran ilk insanlardan olmuştur.

  Devamı için tıklayın
 • İbrahim Efendi

  Lâle Devri'nin bütün haşmetiyle hüküm sürdüğü yıllardı. Tarih 1719 yılının 3 Aralık'ını gösteriyordu. Zamanın Padişahı III. Ahmed, şehzadelerinin sünnet düğünlerini yaptırıyordu. Günlerce süren eğlencelerin 13. günüydü. Denizin yüzü rengârenk kayıklarla dopdoluydu.

  Devamı için tıklayın
 • Karagöz ve Hacivat

  Karagöz ve Hacivat taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan, iki boyutlu tasvirlerle bir perdede oynatılan gölge oyunudur. Karagöz oynatıcısına kurgusal, hayalbaz denir. Yardımcıları çırak, yardak, dayrezen, sandıkkar'dır. Oyunda konuşmaların değişmesi baş hareketleriyle yapılır.

  Devamı için tıklayın
 • Katip Çelebi

  Hayatı :1609'da İstanbul’da doğdu. Babasının adı Abdullah’tır. Babası, Osmanlı devlet ve siyâset adamlarının yetiştirildiği Enderûn kurumunda eğitim görerek yetişmiş bir askerdir.

  Devamı için tıklayın
 • Mehmet Âkif Ersoy

  Mehmet Âkif Ersoy, (doğum adı: Mehmet Ragif, 20 Aralık 1873 - 27 Aralık 1936), baba tarafından Arnavut, anne tarafından Özbek asıllı Türk[1] olan Cumhuriyet Dönemi şairi, veteriner hekim, öğretmen, vaiz, hafız, Kur'an mütercimi, yüzücü, milletvekili.

  Devamı için tıklayın
 • Mehmet Emin Yurdakul

  (d. 13 Mayıs 1869, İstanbul - ö. 14 Ocak 1944, İstanbul), Türk şair, milletvekili. “Türk Şairi”, “Milli Şair” diye anılır.

  Devamı için tıklayın
 • Mevlâna

  Mevlâna 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan Ülkesi'nin Belh şehrinde doğmuştur.

  Devamı için tıklayın
 • Mimar Sinan

  Mimar Sinan veya Koca Mi'mâr Sinân Âğâ (Sinaneddin Yusuf - Abdulmennan oğlu Sinan[1]) (Osmanlı Türkçesi: Osmanlı baş mimarı ve inşaat mühendisi. Osmanlı padişahları I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır. Başyapıtı, "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'dir.

  Devamı için tıklayın
 • Nabi

  662'de Urfa'da doğdu. Asıl adı Yusuf'tur. Divan Şiirinin önde gelen temsilcilerindendir.

  Devamı için tıklayın
 • Nasreddin Hoca

  Evliya Çelebi, Nasreddin Hoca hakkında şöyle der; Akşehir'de büyük din adamı ve değerli zat "El-Mevla Hazret Şeyh Hoca Nasreddin"'in kabri vardır. Kendisi Akşehirlidir. Gazi Hüdavendigar'a yetişip, Yıldırım Han zamanında şöhret bulmuştur. Fazilet sahibi olup, hazırcevap, keramet sahibi, filozof, din ve dünya işlerini birlikte ve eksiksiz yürüten büyük bir zat idi.

  Devamı için tıklayın
 • Necip Fazıl Kısakürek

  26 Mayıs 1905'da İstanbul'da doğdu. Çocukluğu Çemberlitaş'ta geçti. İlk ve orta öğrenimini Amerikan ve Fransız kolejleri ile Bahriye Mektebi'nde (Askeri Deniz Lisesi) tamamladı.

  Devamı için tıklayın
 • Nedîm

  (1680 ? – 1730 İstanbul) Osmanlı'nın en meşhur divan edebiyatı şairlerinden birinin mahlası. Şöhretini Osmanlı İmparatorluğunun 1718–1730 yılları arasındaki Lale Devri'nde kazanmıştır ve yaşamı ve eserleri ile o devrin ruhunun temsilcisi olarak kabul görmektedir

  Devamı için tıklayın
 • Ömer Hayyam

  İranlı şair, filozof, matematikçi ve astronom Ömer Hayyam 18 Haziran 1048 tarihinde İran'ın Nişabur kentinde bir çadırcının oğlu olarak doğdu. Tam adı, Giyaseddin Ebu'l Feth Bin İbrahim El Hayyam ‘dır. Çocukluk ve gençliği ile ilgili fazla bilgi yoktur. Nizamül-Mülk ve Hasan Sabbah ile aynı medresede zamanın ünlü bilgini Muvaffakeddin Abdüllatif ibn el Lübad'ın öğrencisi oldukları, dostluklarının yaşamları boyunca devam ettiği rivayet edilmektedir.

  Devamı için tıklayın
 • Piri Reis

  Karamanlı bir ailenin çocuğu olan Ahmet Muhiddin Piri'nin ailesi Fatih Sultan Mehmed devrinde padişahın emri ile Karaman ülkesinden İstanbul'a göç ettirilen ailelerdendir. Aile bir süre İstanbul'da yaşamış, sonra Gelibolu'ya göç etmiştir. Piri Reis'in babası Karamanlı Hacı Mehmet, amcası ise ünlü denizci Kemal Reis'tir.

  Devamı için tıklayın
 • Seydi Ali Reis

  Türk denizcisi ve ilim adamı. 1498 yılında doğdu. Sinoplu bir aileden gelmektedir. Babası Hüseyin Reis Galata'daki Bahriye Darü's-Sına'sında kethüda idi. Kendisi de bu mesleğe girerek tersane kâtipliği yaptı. Denizci olduğu kadar, müsbet ilimlere de ilgi duydu ve kendisini yetiştirdi.

  Devamı için tıklayın