Hayvanları Tanıyalım

Hayvanları Tanıyalım

 • Köpek

  Köpekgiller familyasına mensup; görünüş ve büyüklükleri farklı, 400' den fazla ırkı olan; etçil, memeli hayvan. Boz kurdun alt türlerinden biri olan köpek, tilki ve çakallarla da akrabadır.

  Devamı için tıklayın
 • Kurbağa

  İki yaşamlılar amniyotik yumurtaya sahip olmayan bütün dört bacaklı omurgalıları içeren bir hayvanlar alemi sınıfıdır. Ayrıca iki yaşayışlılar, amfibiler ya da amfibyumlar olarak da bilinirler.

  Devamı için tıklayın
 • Kurt

  Kurt veya boz kurt köpekgiller familyasının en yaygın ve en iri türü. Köpek, boz kurdun bir alt türüdür. Gri kurt ya da orman kurdu olarak da bilinen boz kurt, dünyadaki en yaygın ve en çok bilinen kurt türüdür ve bu nedenle sıklıkla kurt sözcüğü ile eş anlamlı olarak kullanılır.

  Devamı için tıklayın
 • Kuş

  Tüylü, kanatlı, sıcakkanlı, yumurta ile üreyen, omurgalı hayvanlar. Yaklaşık 10.000 civarında yaşayan türüyle en kalabalık tetrapod omurgalıları oluştururlar.

  Devamı için tıklayın
 • Martı

  Martılar büyük kuşlardır, genellikle gri veya beyaz renkte çoğunlukla başlarında siyah işaretler bulunur. Cesurdurlar, uzunca bir gagası ve perdeli ayakları vardır. İri hantal gövdeli kuşlardır.

  Devamı için tıklayın
 • Maymun

  Ağaçtaki yaşama uyum sağlamak için dört ellidir, bunun yanında kuyruklarını denge ve fazladan tutunma için kullanan türleri bulunur.

  Devamı için tıklayın
 • Ördek

  Alt familyasından hemen hemen bütün dünyanın sulak bölgelerinde yaşayan, perde ayaklı su kuşlarına verilen ad. Göl ve bataklık kenarlarını çok severler. Hızlı akan nehir ve denizlerde yaşayanlar da vardır.

  Devamı için tıklayın
 • Sinek

  Sinek, iki kanatlılar ya da çift kanatlılar denen böcek takımından eklembacaklıların ortak adıdır. İki kanatlılar takımında yer alan sinekler arasında sivrisinek, tatarcık, karasinek ve büvelek adıyla ön plana çıkarlar ve başkalaşım geçirirler.

  Devamı için tıklayın
 • Tavuk

  İnsanoğlu tarafından evcilleştirilen kuşların ilki olan tavuğun erkeğine horoz adı verilir. Horozların ağırlığı 3-3,5 kg, tavuklarınki ise 2-2,5 kg'dır.

  Devamı için tıklayın
 • Yılan

  Pullular takımına ait uzun, ayaksız etçil sürüngenlerdir. Bütün pullular gibi yılanlar da, vücudu üst üste binen pullarla kaplı omurgalılardır. Çoğu yılan türü, ataları olan kertenkeleminkinden çok daha fazla eklemi olan bir kafatasına sahiptir.

  Devamı için tıklayın