Meslekleri Tanıyalım

Döküm

Döküm programının amacı, sanayide model, kalıp ve döküm yapma işlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.

Demir- çelik fabrikalarında çalışan döküm programı mezunları formen ve ustabaşı olarak devlet sektöründe görev alanlar tekniker olarak çalışmaktadırlar. Bu program mezunlarına endüstride ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma alanları devlet ve özel sektöre ait iş yerleridir.

Döküm Programının Amacı: Döküm programının amacı, sanayide model, kalıp ve döküm yapma işlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.

Döküm Programında Okutulan Belli Başlı Dersler: Döküm programında, teknik resim, meslek resmi, konstrüksiyon, malzeme bilgisi, genel döküm teknolojisi, fizik, kimya, matematik ve ekonomi gibi alanlarda çeşitli dersler okutulmaktadır. Öğretimin ilk yılında genel kültür ve meslek dersleri, son sınıfında ise sadece meslek dersleri okutulmaktadır.

Döküm için Gereken Nitelikler: Döküm alanında çalışmak isteyen kimselerin matematik ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, uzay ve şekil ilişkilerini görebilme gücü yüksek, el ve gözünü koordineli olarak kullanabilen, bedence güçlü ve insan ilişkilerinde başarılı kimseler olmaları gerekir.

Döküm Programının Bulunduğu Üniversiteler Ve Fakülteleri :

ZONGULDAK KARAELMAS - KARABÜK MESLEK YÜKSEKOKULU
CUMHURİYET - SİVAS MESLEK YÜKSEKOKULU
MARMARA - TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ULUDAĞ - TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ANADOLU - BİLECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
ZONGULDAK KARAELMAS - ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU
FIRAT - MADEN MESLEK YÜKSEKOKULU
DOKUZ EYLÜL - İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU

Döküm Mezunlarının Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler :Döküm programını bitirenlere "Döküm Teknikeri" ünvanı verilir. Döküm teknikeri, sanayide imali düşünülen makine parçasının modelinin tasarlanması, kalıbının hazırlanması ve ergimiş maddenin bu kalıba dökülmesi ile ilgili işleri yürütür.

Döküm Teknikerlerinin Çalışma Alanları : Demir-çelik fabrikalarında çalışan döküm programı mezunları formen ve ustabaşı olarak; devlet sektöründe görev alanlar tekniker olarak çalışmaktadırlar. Bu program mezunlarına endüstride de ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma alanları devlet ve özel sektöre ait iş yerleridir. Döküm teknikeri, ergitilmiş metalleri hazırlanmış kalıplara döker ve elde edilen parçanın talaşlı ve telaşsız olarak işlenmesi sonucunda kullanılır hale gelmesi sağlar.