Oyunlar

Sizin için özel seçtiğimiz birbirinden eğlenceli oyunlar için tıklayın.

Fıkralar

Çok güleceğiniz komik fıkralar. Görüntülemek için tıklayın.

Hayvanları Tanıyalım

Hindi

Tavuklular takımına ait olan sülüngiller familyası içerisinde bir alt familya oluştururlar. Amerika’ya ilk göç edenler tarafından keşfedilmiş ve Yüzyıl’ın başlarında Avrupa'ya getirilmiştir. Günümüzde eti için yetiştirilen bir kümes hayvanı olarak tanınırlar.

Hindinin 2 türü vardır. Doğu ve Güney Amerika kökenli bir tür olup, 1 m'ye kadar büyür. Diğer tür Meksika Yucatan menşeili olup belirgin bir şekilde daha küçüktür.

Etimoloji
Hindi Amerika’nın keşfi ile dünyaya yayılmış olmasına rağmen Türkçedeki Hindi kelimesinin Columb'un Amerika'yı Batı Hint Adaları sanması ile bir ilgisi yoktur. Çünkü yine hindiye benzeyen ve Afrika kıtasına ait olan bir kuş olan Gine tavuğu Türkler tarafından eskiden beri bilinmekteydi ve çeşitli kaynaklara göre Hint tavuğu olarak da bilinen bu kuşa halk arasında Hint illerinden gelen kuş manasında Hindi kuş da denilmekte idi. Keşiften sonra ise halk Gine tavuğuna benzerliği yüzünden hindiyi de aynı isimle çağırmaya başladı.