Deney Yapalım

Havanın Önemi

Hava, insan ve canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. Yerküreyi saran gaz kütleye atmosfer adı verilmektedir.

Hava Nedir?Özelikleri ve Canlılar için Önemi Nedir?

Atmosferdeki hava tabakasının kalınlığı 150 km'dir. Bunun sadece 5 km'si canlıların yaşamasına elverişlidir. Yeryüzünden uzaklaştıkça hava tabakasının yoğunluğu azalır.

Atmosfer, yerkürenin etrafında adeta düzenleyici ve koruyucu bir örtü şeklindedir. Havada yaklaşık olarak; % 21 oranında oksijen ve % 78 oranında azot bulunur. Ayrıca %1 oranında karbondioksit, argon, neon ve helyum gazları da vardır. Bunlardan başka, su buharından da söz edilmesi gerekir. Havanın bileşimindeki su buharı yüzdesi daima değişir. Binalarda, insanların bedensel fonksiyonları ve çalışmaları hava bileşimini etkiler.

Ciğerlerden çıkan havada karbondioksit ve su buharı vardır. Solunum, aksırık ya da öksürük sırasında, havaya bakteriler yayılabilir. Solunum yolları hastalıklarıyla diğer bazı hastalıkların mikroplu hava aracılığı ile yayıldığına hiç şüphe yoktur. Bununla beraber, son zamanlarda bu konuya büyük önem verilmektedir.

Tecrübelerin gösterdiğine göre, öksürme ve aksırma sırasında, bakteri yüklü damlacıklar uzak mesafelere kadar yayılabilmekte, bu mikroplu damlacıklar havada süspansiyon yani askı halinde kalmaktadır.Tıbbi Araştırma Komiteleri tarafından hazırlanan raporlarda, havadaki bakteri oranı azaltmanın en etkili çaresi olarak uygun şekilde havalandırma yapılması öğütlenmektedir.

Havada bulunan gazları üç grupta toplayabiliriz:

Havada devamlı bulunan ve çoğunlukla miktarları değişmeyen gazlar (azot, oksijen ve diğer asal gazlar)
Havada devamlı bulunan ve miktarları azalıp çoğalan gazlar (karbondioksit, su buharı, ozon)
Havada her zaman bulunmayan gazlar (kirleticiler)